De Jong One! Webdesign
  • Portfolio
  • DAG-Box - voor het verwerken van ernstige gebeurtenissen door kinderen
Bijzonder bevallen - De Jong One

Bijzonder bevallen by Ellen

Voor Bijzonder bevallen by Ellen hebben we een hele nieuwe website mogen bouwen. Toen we de opdracht kregen bestond dit prachtige bdrijf alleen nog in het hoofd van eigenaresse Ellen Keulemans. De kunst was dus om samen tot een website te komen die recht zou doen aan wat zij voor ogen had. Het moest een beeld geven van wat een doula is en doet. Het is immers nog een relatief nieuw fenomeen.

De website staat nu en geeft niet uitsluitend aan wat een doula is en doet, maar juist ook de wijze waarop Ellen vorm wil geven aan het vak. De sfeer van de website is Ellen. Met haar eigen tekst en beeld hebben we dit goed worm kunnen geven. 
Een content management systeem voor onderhoudsgemak en een contactformulier als functioneel onderdeel naast alle informatie.
www.bijzonder-bevallen.nl

Kinderopvang Tomte - De Jong One

Kinderopvang Tomte

We hebben een website mogen maken voor Kinderopvang Tomte van Miranda Vaal. Er was nog geen website, er was nog geen bedrijf of kinderopvang, dus er moest gebouwd worden terwijl er een bedrijf gecreëerd werd. Het beeld dat je bij een bestaand bedrijf kunt krijgen in een gesprek en bij een bezoek was er nog niet. 
Dit vereist dus een andere tactiek om wel een website neer te zetten die de sfeer neerzet van wat er gaat komen. En dat is gelukt: alles straalt Miranda uit en de ideeën die zij heeft bij kinderopvang! 

Een zeer informatieve website, zonder langdradige verhalen en opsmuk. Een content management systeem voor onderhoudsgemak. Niet al te veel toeters en bellen; behalve een contactformulier geen extra functionaliteiten. 
www.kinderopvangtomte.nl

Outfit - De Jong One

Outfit

Voor het bedrijf Outfit hebben wij een hele nieuwe website mogen maken. Er was een website, maar die was achterhaald door de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Daarnaast kon die niet goed zelf onderhouden worden.

Het verzoek aan ons was om duidelijk te maken in de website dat het bedrijf Outfit uit drie takken bestaat: kledingverhuur, atelier en verkoop van fournituren en de openingstijden moesten goed zichtbaar zijn. Ook het feit dat Outfit veel opdrachten heeft om toneelproducties geheel van kleding te verzorgen moest goed aan bod komen.

Wij hebben de wens rondom de drie bedrijfstakken in beeld gebracht op de homepage en vandaar elke tak een eigen pagina gegeven, waarop de opbouw van de content steeds dezelfde was, maar wel een eigen look en feel heeft.
De openingstijden zijn op alle pagina's weergegeven en makkelijk tijdelijk aan te passen bij bijvoorbeeld vakantie.
De opdrachten voor de totale toneelproducties die worden gekleed was moeilijker een plaats te geven. Immers hiervoor wordt zowel verhuurd als nieuw gecreëerd in het atelier. Er is gekozen voor een eigen pagina onder verhuur.
De website is gemaakt in een cms.

www.outfittoneelkleding.nl

Peuterspeelzaal Madelief - De Jong One

Peuterspeelzaal Madelief

Voor Peuterspeelzaal Madelief hebben we een nieuwe website mogen maken. Naar wens van de klant is weliswaar alle informatie van de oude website overgenomen, maar de afbeeldingen moesten vervangen worden en duidelijker zichtbaar zijn. Daarnaast was de wens dat het actueel houden van de website makkelijker zou worden en ook de CMS zelf moest weer goed onderhouden kunnen worden. 

We hebben er een website van kunnen maken die naar ons gevoel de sfeer van de peuterspeelzaal goed neerzet en laat zien waar Madelief zich onderscheidt van andere peuterspeelzalen. Een content management systeem voor onderhoudsgemak.
Niet al te veel toeters en bellen; behalve een contact- en aanmeldformulier geen extra functionaliteiten. 
www.peuterspeelzaalmadelief.nl

VVVZ - De Jong One

VVVZ

Voor de Vereniging ter bevordering van het Voortgezet Vrijeschoolonderwijs in Zeeland hebben wij een nieuwe website mogen maken. Wij kregen de volledige vrijheid. 

De website moest een verenigingssite zijn, maar er moest ook plaats zijn voor informatie over vrijeschoolonderwijs in het algemeen en nieuws rondom de Afdeling Vrijeschool CSW Bestevaêr in het bijzonder. Dit alles zonder dat het een schoolwebsite zou worden.
Een en ander is in een cms gemaakt, zodat de vereniging deze inhoudelijk zelf kan onderhouden. Het updaten van de cms doet De Jong One!.

www.vrijeschool.nu

DAG-Box.nl - De Jong One

DAG-Box - voor het verwerken van ernstige gebeurtenissen door kinderen

De DAG-Box is een mooi en duurzaam instrument voor therapeuten, coaches, uitvaartbegeleiders, leerkrachten en ieder met een groot hart voor kinderen. De box is bedacht en wordt samengesteld door Bo Jansen.
Via spel kan een kind uiting geven aan zijn gevoelens of verlangens. Het heeft de mogelijkheid ingrijpende gebeurtenissen te verwerken zonder er direct over te hoeven praten. Het wordt ook wel rouwspeelgoed genoemd. De DAG-box kan echter voor vele doeleinden worden gebruikt dan uitsluitend het verwerken van de dood van iemand in de omgeving.

De website voor dit mooie product is gemaakt in een cms.

www.dagbox.nl

Duurzaam

Wij hebben een goed gevoel als we gebruik maken van duurzame middelen. Onze stroom wordt door zonnepanelen opgewekt. We maken zo min mogelijk gebruik van papier; onze correspondentie ontvangt u via email.

Ideaal!

U kunt onze digitale factuur betalen
met Ideal. Hiertoe is een handige link
opgenomen in de factuur zelf.

Contact

De Jong One! Webdesign
Heideveld 3
4386 GN Vlissingen
06-43062066
info at dejongone.nl
www.dejongone.nl