Skip to main content

Blijf op de hoogte van de projecten die we maken!

VVVZ

Voor de Vereniging ter bevordering van het Voortgezet Vrijeschoolonderwijs in Zeeland hebben wij een nieuwe website mogen maken. Wij kregen de volledige vrijheid.

De website moest een verenigingssite zijn, maar er moest ook plaats zijn voor informatie over vrijeschoolonderwijs in het algemeen en nieuws rondom de Afdeling Vrijeschool CSW Bestevaêr in het bijzonder.
Dit alles zonder dat het een schoolwebsite zou worden.

Een en ander is in een cms gemaakt, zodat de vereniging deze inhoudelijk zelf kan onderhouden. Het updaten van de cms doet De Jong One!.

https://www.vrijeschool.nu

 

Ook een website die
een schot in de roos is?